Zagreb-Holy Name Festival “Joy of devotion”

Zagreb – Holy Name Festival – “Joy of devotion”
Mjesto održavanja: ISKCON Centar – Zagreb

 Gosti: H.H. Candramauli Swami, H.H. Bhakti Ananda Tirtha Swami, H.G. Ojasvi prabhu…
20400902-10211916771347658-505995590-n-1