Radovi na farmi 8.2021.

Poljoprivreda se nastavlja kao i građevinski radovi, ovaj put na kotlovnici.

Nakon toga gradimo štalu za kravu koja uskoro ide na oplodnju.