Audio/Video zapisi


Kako do nas? >>  |  Parking >>  |  Projekti >>  |   Linkovi >>  |


audio_video_zapisi
seminar_bg


– Predavanje “Emotivni vampirizam (emotivna ovisnost)” 18.5.2014. (Kristijan Kolega) –  VIDEO >>


– Predavanje “Utjecaj zvuka na um i tijelo” 18.2.2014. (Kristijan Kolega) –  VIDEO >>


– Predavanje “Duhovna zajednica ili osobni planovi” 25.9.2016. (Kakudmi das) –  VIDEO >>-Predavanje “Uloga strogosti u duhovnom životu 12.1.2017. ” (Kristijan Kolega – Kakudmi das)


-Predavanje “Razlika između lažnog i pravog ega – Celje – 9.11.2016. ” (Kristijan Kolega – Kakudmi das)


-Predavanje “Kažnjava li Bog? ” 26.9.2016.(Kristijan Kolega – Kakudmi das)


-Predavanje “Osnovne vrijednosti vedske kulture” 29.5.2016. (Kristijan Kolega)


-Predavanje “…o ateizmu” 7.6.2016. (Kristijan Kolega)


-Predavanje “Kako nastaje svaki sukob?” 12.7.2016. (Kristijan Kolega)


-Predavanje “Materijalni svijet: zabava ili patnja? – Celje 22.3.2016.


-Predavanje “Psihologija vječnosti” -Zagreb 31.7.2015.


-Predavanje “Vede – slijepa vjera ili zdrav razum” -Zagreb 11.5.2015.


-Predavanje “Kako funkcionira podsvijest?” -Zagreb 5.5.2015.


-Predavanje “Neodlučnosti i sumnje” -Zagreb 18.03.2015.


-Predavanje “Kako oprostiti?” -Zagreb 1.12.2014.


-Predavanje “Smeta li nam Bog?” -Sarajevo 24.11.2014.


-Predavanje “Razlika između egzistencijalnih i esencijalnih vrijednosti” -Sarajevo 23.11.2014.


-Predavanje “Neugodna pitanja – ugodni odgovori” -Zadar 12.11.2014.


-Predavanje “Istinska i lažna ljubav” -Sarajevo 9.6.2014.


-Predavanje “Moralni i etički principi u samoodrživim zajednicama” 13.4.2014 (Kristijan Kolega)


-Predavanje “Pronalaženje straha i bijesa” 12.6.2012. (Kristijan Kolega) –


Radionica tapkanja Celje 24.9.2013. (Kristijan Kolega) –


-Predavanje “Što su Vede?” 21.10.2014. (Kristijan Kolega)


-Predavanje “Što nam nude Vede?” 19.9.2016. (Kristijan Kolega)