Dah, Yoga i Meditacija – put za održavanje sreće – Tina i Ivo Miočić (Umijeće življenja)

Kao djeca, bili smo spontani, tekli sa životom i emocijama i živjeli u sadašnjem trenutku.

Kao odrasli, često zapinjemo u umu, analiziramo prošlost, brinemo o budućnosti i razmišljamo o životu,
umjesto da ga živimo.
Pomoću yoge, tehnika disanja i meditacije možemo doskočiti nesvjesnoj tendenciji uma
da bježi u prošlost i budućnost i živjeti u sadašnjem trenutku.

Sreća ovisi samo o tvom umu.
Kad je um slobodan od prošlih utisaka i budućih žudnji, sreća je tu. – Sri Sri Ravi Shankar

Program: predavanje, tehnika disanja, iskustvo meditacije