Neven Mannarelli (Nitai Paramananda das)

Rođen u Zagrebu 1965 godine.
U pokretu za svjesnost Krsne od 1991 godine.
Služba: kongregacijsko propovjedanje