Raspored predavanja

Raspored predavanja možete vidjeti na početnoj stranici>>>


–Od 1.8.2018. Klub Supersoul biti će preseljen
na novu lokaciju,
Ogrizovićeva 28, Zagreb
(Trešnjevka, između Savske i Selske ul.)