Raspored predavanja

Raspored predavanja možete vidjeti na početnoj stranici>>>


–Od 1.10.2017. Klub Supersoul biti će preseljen na novu lokaciju, Čačkovićeva 1, Zagreb (iznad Kvatrića)