Trebamo financijsku pomoć za našu kravu

Dragi prijatelji, naša krava Nandini još uvijek se nalazi na privremenom boravištu pokraj Siska kod našeg dragog bhakte prijatelja koji je ljubazno pristao da se o njoj brine dok na našoj farmi ne omogućimo stalno prebivalište.

Troškovi za Nandini su cca 6000 kn godišnje za sijeno i sl. potrebe. 

Trebamo vašu pomoć kako bi omogućili da Nandini ima udoban život dok se ne vrati kući na našu farmu.

Javite se na 095/504-5284

Hvala!

Kakudmi das