Večeri vedske mudrosti – Kristijan Kolega (Kakudmi das)

Ovo je popis nekih od tema vedske mudrosti koje Kristijan Kolega redovno održava u Klubu Supersoul. Predavanja traju cca 45min (plus pitanja i odgovori). Na predavanja se nije potrebno prethodno najaviti ili pripremiti. Za predavanja i seminare van Zagreba, kliknite ovdje.

Neke od tema za večeri vedske mudrosti:


ŠTO ZNAČI VOLJETI SEBE?
Samoljublje nije sinonim istinske ljubavi prema sebi. Naše postojanje i identitet, sve ono što doživljavamo kao jastvo, ima svoj izvor, svoj uzrok. Ukoliko ne poznajemo pravi izvor našeg jastva, ne poznajemo stvarno sebe. Onaj koji ne poznaje sebe, ne može (i da hoće) voljeti tu nepoznanicu. Nepoznanice uzrokuju strah i otpor, pa su to dvije osnovne emocije koje proživljava osoba koja ne voli sebe istinski. S obzirom kako je duša promatrač, a promatrač ne može promatrati sebe (jer bi postao promatran), jedini način da spoznamo sebe je da spoznamo naš izvor, a to je Vrhovna Duša, odnosno Nad-Duša (Bog). Upoznajući Boga, duša upoznaje sebe. Tragajući za sobom odvojeno od Boga, duša privremeno gubi svoj identitet i prihvaća lažni. Lažni identitet ne voli sebe, pruža otpor i stvara patnju. Upoznavajući svoj pravi identitet, duša se oslobađa sve patnje i uvjetovanosti.


samoodržive_zajedniceSAMOODRŽIVE ZAJEDNICE (SAMODOSTATNOST)

Samoozdržive zajednice jedini su izlaz iz (bilo kakve) svjetske krize. Međutim, za njihovo samoodržavanje potrebno je ispuniti neke od bitnih uvjeta. Svaki član takve zajednice ima svoju nezamjenjivu ulogu i odgovornost, koja zahtijeva dosta promjena u individualnom karakteru osobe. Ukoliko osoba nije dovoljno kvalificirana, neće moći biti dio samoodržive zajedice, i ako je takva osoba lider zajednice, takva se neće održati. Samoodržive zajednice zahtijevaju fokusirano vodstvo i kvalitetne članove, što je i ukupan zbroj jedne zajednice. Svaki član čini zajednicu onim što ona jest, i ukoliko samo jedan član zajednice pruža otpor i ne djeluje u skladu sa principima, zajednica će prije ili kasnije biti razjedinjena. Na svakome od nas leži dužnost osobne promjene i kvalifikacije, i ona kreće od individue, ne od zajednice. Zajednica dolazi kada se samoodržive individue ujedine, čineći tako samoodrživu zajednicu.ULOGA RODITELJA U SAMOOZDRAVLJENJU

parents-loveNaši biološki roditelji igraju prvobitnu i osnovnu ulogu u izgradnji našeg materijalnog karaktera (lažnog ega). Taj karakter nije moguće promijeniti ukoliko nismo ostvarili popuno otvoreni i pozitivni odnos sa svojim roditeljima (ili odgajateljima). Još od samog početka diobe stanica fetusa za vrijeme trudnoće, kemijski spojevi koje proizvodi emotivni um naše majke izgrađuju stanicu po stanicu našeg materijalnog tijela. Izgradnja našeg tijela počinje sa izgradnjom centralnog živčanog sustava koji služi kao interpretator ili prevoditelj svih signala koji dolaze putem pet osjetila. Ukoliko se tijelo izgradi od loših kemijskih spojeva proizvedenih negativnim emotivnim stanjima, interpretacija osjetilnih podražaja biti će iskrivljena u daleko većoj mjeri….


sest_neprijateljaŠEST NEPRIJATELJA DUŠE
Uslijed svoje vječne prirode, duša nema stvarnih neprijatelja. Stoga se traćenje vremena smatra jedinom opasnošću za duhovnu dušu jer tako boravi u neprirodnoj situaciji odvojena od svoje izvorne prirode vječnosti, blaženstva i znanja. Šest neprijatelja duše su požuda, pohlepa, bijes, zavist, iluzija i ludlo. Na predavanju ćemo govoriti pojedinačno o svih šest neprijatelja duše i pokušati ih pobliže definirati u svrhu izbjegavanja istih.


KAKO USPJEŠNO IZAĆI IZ KRIZE
Svaka situacija koja nam uzrokuje negativne osjećaje, bolove i patnju, naziva se krizna situacija. Ulaskom u takve situacije često radimo nebrojene greške koje nam produbljuju i produljuju trajanje naše krize. U četiri predavanja govoriti ćemo o četiri osnovna koraka koja trebamo napraviti kako bi što prije i što kvalitetnije izašli iz kriznog i neugodnog razdoblja, naučivši pri tome kako izbjeći takva stanja u budućnosti, i kako iz takvog razdoblja izaći sa više znanja, inteligencije i duhovne poniznosti.


 “ZAHVALNOST” 

Zahvalnost je poseban filter percepcije u kojem osoba vidi sve oko sebe kao izvor ljubavi, ljepote, obilja i podrške. Zahvalnost nije samo potvrdno izdražavanje nekog privremenog dobitka, već je to neprekidni stav prema Bogu, svijetu koji nas okružuje i prema samom sebi koji u potpunosti isključuje osjećaj gubitka, žaljenja, tuge i besmislenosti. Zahvalnost je stanje svijesti koje se može naučiti i prakticirati. Ne zahtijeva puno vremena a rezultati takve promjene božanske su prirode!


 “TEMELJNI PRINCIPI SLOBODNE VOLJE”
Čak i u vedskoj mudrosti tema slobodne volje zadaje glavobolju učiteljima i učenicima. S jedne strane imamo deterministički univerzum, potpuno pod kontrolom strogih zakona prirode, a s druge strane imamo živa bića, koja su također dio determinističkog univerzuma, ali pokazuju simptome koji sugeriraju odupiranje zakonima i stvaranju novih, svojih zakona. Neki tvrde da je slobodna volja dio predodređenih zakona prirode i zapravo nije slobodna, već određena, odnosno ograničena, dok drugi tvrde da je naša volja potpuno slobodna i da zbog toga imamo potpunu odgovornost. Pripremite pitanja, ova se tema može diskutirati stoljećima, iako na sreću, Vede nude jednostavnu filozofiju koja nam olakšava razumijevanje slobodne volje koja nam je svima toliko draga i bitna!


“ZAKON PRIVLAČENJA” (Da li i kako funkcionira?) 
Zakon privlačenja koji je razveselio, zbunio i razočarao milione ljudi objašnjen je u vedskoj literaturi u najsitnije detalje. Zakon privlačenja jedan je od intimnih odnosa sa našim duhovnim Izvorom, ili Nad-Dušom pomoću kojeg razvijamo ispravnu svjesnost o tome kako koristiti ovaj svijet u kojem se trenutno nalazimo a da u isto vrijeme napredujemo na duhovnom putu. U protivnom, neispravno korištenje zakona privlačenja donosi gubitak i patnju. Zakon privlačenja funkcionira u svakom momentu i za svaku osobu, oduvijek i zauvijek. Nije moguće zaustaviti ili promijeniti taj zakon. Mi uvijek sudjelujemo u stvaranju kvalitete našeg postojanja, ali kad postanemo pravilno svjesni tog sudjelovanja, onda smo sposobni svjesno stvarati i mijenjati naše živote.


Polubogovi i demoni u vedskoj tradiciji

Prema vedskoj mudrosti, sav materijalni svijet obiluje životom. Opisano je kako je svaka planeta i zvijezda, svako sunce ili mjesec, nastanjen životom u različitim oblicima i dimenzijama. Neki od tih životnih oblika nalik su ljudskim tijelima (ljudoliki životni oblici) i dijele se na polubogove i demone. Dijeli ih različita priroda karaktera i percepcije svijeta. Međutim, polubogova i demona ima malo. Ostatak ljudolike populacije spada među nevina bića koja su sklona utjecaju pobožne ili demonske prirode. Predavanje je podijeljeno u dva dijela, na prvom će biti govora o polubogovima i božanskoj prirodi, a na drugom predavanju o demonima i demonskoj prirodi. 


Ciklus predavanja na temu 
Gune – Tri vezujuće sile materijalnog svijeta
 
Vedsko je znanje o zakonima materijalne prirode praktički neiscrpno. Pojedini dijelovi vedske mudrosti posebno se ističu kao bitni ili esencijalni za pravilno razumijevanje svijeta koji nas okružuje. Jedno od tih esencijalnih znanja je znanje o tri gune. Daleko je lakše doći do ispravnog zaključka i reakcije ukoliko poznajemo zakone ovog svijeta. U protivnom radimo greške nesvjesni uzroka.Sve akcije, rekacije i interakcije u ovom svijetu vođene su strogim principima triju vezujućih sila (guna): vrlina (sattva), strast (rajas)i neznanje (tamas). Ove sile djeluju na naše tijelo i um, na naše misli i emocije, određuju standard življenja i način percipiranja svijeta. Svaka nas od ovih vezujućih sila (guna) vezuje (navikava) na određeno ponašanje koje postaje naša druga priroda (karakterna osobina). Ukoliko smo pod utjecajem niže gune, naš će život imati posljedice kao što su bolest, patnja i neuspjeh. Ukoliko dođemo pod utjecaj višegune, rezultati će biti zdravlje, zadovoljstvo i napredak. Poznavajući principe djelovanja svake od triju guna, možemo djelovati tako da izbjegnemo negativan utjecaj i reakcije a izložimo se pozitivnom utjecaju vezujućih sila. Kroz ova tri predavanja naučiti ćemo osnovno znanje o vezujućim silama (gunama) koje će nam pomoći u svakom aspektu našeg života, od zdravlja do posla.


love_lustRAZLIKA IZMEĐU LJUBAVI I POŽUDE
Jedna od najvećih pogreški koju možemo učiniti je poistovijetiti ljubav sa požudom. Uslijed nedostatka znanja o tome što je prava ljubav a što je požuda, ljudi traže ljubav na pogrešnom mjestu. Simptomi i rezultati ljubavi i požude potpuno su različiti. Kada naučimo razlikovati ta dva pojma dobivamo mogućnost ispravnog izbora između onoga što želimo i onoga što ne želimo u životu. Vede nas kao i do sada podučavaju o toj razlici praktičnim znanjem i savjetima.


Shiva-3“KAKO ODABRATI DUHOVNO VODSTVO?”
Svaka osoba koja je ozbiljna na svom duhovnom putu prije ili kasnije shvaća da joj treba vodstvo osobe u koju ima povjerenje i koja je naprednija. U našem odabiru pravog vodstva moguće je učiniti i pogreške. Odabrati pogrešno vodstvo često donosi neželjene posljedice za naš duhovni rast. S druge strane, pravilnim odabirom duhovnog vodstva svaka osoba može jako brzo napredovati na putu prosvijetljenja. Vede nas upućuju u propisane standarde i kvalifikacije duhovnog učitelja i učenika, kako uspostaviti taj odnos i kako ga održavati.


whoisgodTKO JE BOG?
Pitanje koje se postavlja od pamtivijeka i na koje su brojne religije, mudrosti i znanosti pokušali dati svoj odgovor. Vedsko znanje koje opisuje Boga, odnosno, Svevišnju Božansku Osobu (Sri Bhagavan) iznimno je obimno i detaljno. Na ovom predavanju prestaviti ćemo osnovne definicije i kvalitete Boga od kojih se dobar dio može naći i u ostalim svetim spisima svijeta. Znanje o Bogu izgrađuje naš podsvjesni stav o Bogu, kao i o čitavoj božanskoj kreaciji. Ukoliko je naše znanje nepotpuno ili neispravno, i naš odnos s kreacijom biti će takav.


vedic-manuscriptŠto su Vede?
Drevna mudrost Veda prožima se kroz većinu modernih znanja i spoznaja modernog čovjeka. Mudrost je starija od 5000 godina i pokriva znanje kako iz domene materijalnog tako i duhovnog svijeta. Opseg znanja ogroman je a kroz ovaj ciklus predavanja pokrit će se osnove vedske mudrosti i tema koje obrađuje.


EgoRazlika između jastva i lažnog ega.
Svako živo biće posjeduje dva identiteta, materijalni i duhovni. Većina ljudi vođena je isključivo materijanim identitetom (tijelo i um) što nas vezuje i ograničava u pogledu sreće, kvalitete života i moći koje smo u stanju manifestirati i koristiti. Početak duhovnog života sastoji se od pravilnog razlikovanja našeg materijanog i duhovnog identiteta. Ovo predavanje pružit će osnovni uvid u znanje pomoću kojeg svatko može prepoznati identitet koji koristi u svakom momentu.;


hidden_angerPronalaženje straha i bijesa.
Vede definiraju strah kao direktna posljedica neprirodnog djelovanja. Zakoni materijalne prirode uređeni su od strane samog Boga i njihovo kršenje donosi neizbježne rezultate. Osnovni zakon koji je potrebno prekršiti da bi osjetili strah je princip vjerovanja u sebe i svijet u kome se nalazimo. Kada je taj princip neispravan doživljavamo strah. Dugotrajna izloženost takvom strahu proizvodi bijes. Kroz ovo predavanje upoznat ćemo se sa osvnovnim principima pronalaženja i uklanjanja svog osobnog straha i bijesa.;


spoiled_bratNarcizam – najopasnija bolest moderne civilizacije 
U Vedama se narcizam naziva poremećajem identiteta, odnosno doživljaja samog sebe. Što je veći stupanj pogrešnog poistovjećivanja, to je nivo narcizma viši. Narcizam ima svoje jasne simptome koji se mogu prepoznati kod svake osobe (posebno u vlastitom karakteru) a pažljivom introspekcijom mogu se promijeniti te navike ponašanja koje su uvijek destruktivnog karaktera. Visoki narcizam prisutan je u ponašanju i djelima velikih vladara, diktatora i nasilnika, međutim, isti principi destrukcije podsvjesno djeluju na svaku osobu koja ih ne zna prepoznati u sebi. Narcizam je uzrokom svih materijalnih problema koje postoje u ovom svijetu.


in_humilityPoniznost – lijek protiv narcizma: 
Narcizam je teško izliječiti. Dobar dio današnjih psihologa smatra da većina ljudi s jakim programom narcizma nije spremna promijeniti svoje destruktivno stanje svijesti. Međutim, Vede nude jednostavan (ali ne i lak) proces pomoću kojeg svaka osoba može otkriti, liječiti i konačno transformirati svoj narcisoidni karakter, bez obzira koliko je dubok i intenzivan.


4principa_slobodeČetiri principa slobode:
Svako ljudsko biće obdareno je slobodnom voljom koja omogućuje slobodan odabir i djelovanje u ovom svijetu. Međutim, neki odabiri ograničavaju našu slobodu kao i slobodu drugih živih bića. Kako bi izbjegli pogrešne odabire Vede preporučuju slijeđenje četiri principa slobode i savjetuju koje je pravilno a koje nepravilno djelovanje. Slijeđenjem ovih principa osigurana je sreća i sloboda svim utjelovljenim živim bićima.


uloga_muskarca_i_zene_u_vedskoj_kulturiUloga muškarca i žene u vedskoj kulturi:
U Vedama su opisane brojne funkcije ljudskog tijela i uma, na koji način najbolje iskoristiti ovaj ljudski oblik života. Također, opisane su i posebne funkcije muškog i ženskog tijela i uma, objašnjene razlike i povezanost s duhovnim principima. Kada ne poznajemo funkciju svog tijela, nalazimo se u stanju iluzije i činimo pogrešne odabire što se tiče partnera i obitelji. Na ovom predavanju govorit će se o razlozima katastrofalnih statistika loših brakova i raspada uže i šire obitelji, i što Vede preporučuju za uspješan materijalni život unutar obiteljske atmosfere.