Projekt 3

Nabavka građevinskog materijala za fasadu prvog stambenog objekta na imanju.

Predviđeni trošak: cca 70,000 kn

Pratite napredak ovdje >>>