Projekt 4

Nabavka građevinskog materijala za izgradnju ashrama (kapaciteta 40-tak osoba)

Predviđeni trošak: cca 600,000 kn