STALNO nam trebaju dragovoljci za rad na izgradnji farme

(ovaj tekst mijenja se u skladu s promjenama na gradilištu farme. Zavirite par puta mjesečno da vidite gdje smo stigli)…

Dovršavamo gradnju trećeg stambenog objekta na našem imanju pokraj Virovitice.

Do proljeća 2020. bi trebalo biti useljivo.

Ako ste ikad htjeli pomoći i podržati izgradnju naše farmske zajednice, sada je idealno vrijeme!

Javite se na 095/504-5284

Puno hvala!

https://klubsupersoul.com/2018/05/19/napredak-radova-na-farmi-do-lipnja-2018/nggallery/page/4